23.11.2017 Authors poetry reading under the St. Jan Nepomucký Church tower

Přijměte prosím pozvání na autorský přednes poezie do kostela Sv. Jana Nepomuckého, které se bude konat ve čtvrtek 23.11.2017 od 18:45 hodin do farního sálu kostela. V letošním roce uplynulo 800 let od smrti blahoslaveného Hroznaty a tak jsme přednes v těchto místech rozhodli věnovat jeho památce. Se svou vlastní tvorbou vystoupí básníci Jarmila Hannah Čermáková, Petula Heinriche, Jiří Kačur, Aaen Jan Kratochvíl, Irina […]