Dotace a granty v kultuře

Seznam některých užitečných odkazů pro vás, kteří něco pěkného v kultuře pořádáte a které jsme našli na internetu

Agosto Foundation
http://agosto-foundation.org/

Česko-německý fond budoucnosti
http://www.fondbudoucnosti.cz

ČLC podpora autorské mobility
https://www.czechlit.cz/cz/grant/mobilita/

Dotační info
http://www.dotacni.info/tag/dotace-na-kulturu/

Kreativní Evropa
https://www.kreativnievropa.cz/o-programu/

Mezinárodní visegrádský fond
http://visegradfund.org/residencies/literary/

MKČR
https://www.mkcr.cz/granty-a-dotace-1234.html

Nadace OSF
https://osf.cz/cs/

Nadace Český literární fond
https://nclf.cz

Nadační fond Miroslava Šaška
http://www.sasekfoundation.eu

Praha
http://kultura.praha.eu/jnp/cz/granty/archiv/

Státní fond kultury
https://www.mkcr.cz/statni-fond-kultury-cr-42.html

Středočeský kraj
https://www.kr-stredocesky.cz/web/kultura/granty-a-dotace

iTesco – Vy rozhodujete, my pomáháme
https://itesco.cz/pomahame/faq/

Autor příspěvku: namornik