2016 Festival Májový svět začíná – čarodějnice Zubajda oblétne republiku!

Poslední dochovaná zmínka o stavbě májky pochází z počátku 15. století. Vzhledem k tomu, že dozajista májové dny patří kDSC_0093 nejkrásnějším dnům v roce u nás, od pradávna patřili radosti a lásce.

Festival Májový svět tvoříme společně s lidmi, kteří léta ve svém kraji konají zajímavé kulturní akce. Počátkem května 2016 vylétne v poštovním kufru po Čechách symbolicky čarodějnice s cestovním deníkem. V každém městě pobude měsíc, lidé v tu dobu uspořádají řadu zajímavých akcí pro ostatní.

????????????????????????????????????Festival vám nabízí možnost poznat daná místa jinak – živě, pocítíte, jak se v daném městě doopravdy žije. Můžete se navíc setkat s lidmi, Májovými patrony, kteří jsou s daným místem srostlí.

Májový svět je úzce spojen se vším, co k máji patří – s radostí ze života, akcemi pro děti, četbou povídek i přednesem poezie, s tancem a s turistickými vycházkami.

Seznam pořadů Májového světa naleznete na internetu na adrese http://www.majovysvet.cz

Autor příspěvku: namornik