November 2018: On the blue trail for tourists, direction Vonoklasy-Černošice live poems on the trees

Listopad 2018: Na modré stezce pro turisty, směr Vonoklasy-Černošice bydlí na stromech básně
v rámci celonárodního festivalu Den poezie

Post Author: namornik