Dětské odpoledne z dob Marie Terezie o festivalu Májový svět

Plakatek Marie Terezie 5

Dětské odpoledne z dob Marie Terezie 

Počasí všem z nás přálo. Sluníčko příjemně svítilo, místy až moc a Cibulecký háj v Košířích se už ve dvě hodiny postupně zaplavil příchozími dětmi. Každý s přátel (jejichž seznam je níže) si připravil své místo pro děti velmi pečlivě. Děti dostaly na startu obálku s mapkou, na kterou dělaly po celou dobu sčítání lidu po způsobu tereziánských dob.  Na každém stanovišti dostaly za úkol bankocetli (tehdejší první papírovou měnu), za kterou si na konci cesty mohly koupit v bance odměnu. Mladí návštěvníci se dozvěděli řadu věcí o jménem a příjmeních, které byly ustanoveny pro všechny, na katastru si vyzkoušeli měření půdy tehdejšími metodami, tancovali a žonglovali při přestavbě hradu. S Marií Terezií se mohli těšit na pražské Jezulátko a za odměnu dostali její portrét, který laskavě akci nakreslil mistr Petr Minka.  Pokud pokračovali lesíkem dál, narazili na pečlivě připravenou školu, za níž se páslo i prasátko. Ve vězení byli katem zavřeni do klády či opatřeni koulí na nohu, pod věží je čekalo dělo a Válka o rakouské dědictví. U včel se nám stala zvlášní příhoda, sotva jsme instalovali dobový úl, přilétl roj včel a ten se nám na dobrý věrozvěst nad úlem usídlil a tam po celý den zůstal. U rybníčka čekala na děti další řada úkolů.  Setkaly se starou nemocnicí, kde si mohly vyzkoušet různé lékařské přístroje, zalovily si ryby historickými sítěmi s panem rybářem, při návratu lesíkem kolem potoka dávaly ve vybudovaném městě domečkům čísla a na konci, za utržené bankocetle, si mohly koupit v bance něco sladkého či jinou odměnu.

Děkujeme za laskavou podporu MČ Prahy 5 a všem, kteří nás odměnami pro děti i mediálně podpořili.

Plakatek Marie Terezie 5

 


 

Hráli a jednotlivá stanoviště připravili:

Sčítání lidu
Dana a Anežka Zborníkovi

Jména a příjmení
Petra Karkošová s Míšou

Katastr – je se vyměřovalo za Marie Terezie
Marek, Markétka, Andrea a Tomáš Caletkovi

Marie Terezie 
Jarmila Hannah Čermáková

Nemocnice
Marie, Lubor a Marek Kopetovi

 Výuka na školách 
Jarka, Petr a Honzík Šléglovi

Válka o rakousko-uherské dědictví
Štěpán, Eliška Dařbuján a Žofka Dařbujánovi

Přestavba pražského hradu
Laura, Mía, Lucka a Marek Mansfeldovi

Domovní čísla
Pavlína, Dan, Tobík a Johanka Petřinovi

Mučírna a včelařství
Patrik Lexa (kat), Martin a František Zbornikovi (včelaři)

Rybářství
Ilona a Lexa Weinlichovi

První papírové peníze ve střední Evropě 
Petula a  Radana Šatánková

Červen 13, 2017